logotype
img1
img2
img3
img4
img5
img6

Vítame Vás na našom webe :: Üdvözöljük honlapunkon :: Willkommen auf unserer Webseite :: Welcome to our site :: TEMETŐ UTCAI SPORT KLUB

... zo Stanov občianského združennia
TUSK - Aktuality
Napísal ferar   

TUSK
Podzáhradná 76, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice, Slovenska republika.

Ciel' činnosti občianskeho združenia

     Občianske združenie si vytyčuje za cieľ vytvárať podľa svojich možností a možností členov občianskeho združenia podmienky na uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov, najmä vo futbale, ale aj vo verejnom a spoločenskom živote a prispievať tak k získavaniu a rozvoju pohybových i telesných zručností, schopnosť a teoretických vedomostí, k upevňovaniu fyzického aj duševného zdravia a zdatnosti, k spoločensky vhodnému spôsobu trávenia voľného času detí, mládeže aj dospelých a na rozvoj ďalších aktivít, ktoré sú v súlade s cieľom občianskeho združenia.

Za prvých členov správnej rady občianskeho združenia TUSK sú týmto ustanovení:

RUDOLF NEMEC
ATTILA CSÖLLEI
LADISLAV FÜLÖP
ÁRPÁD FERENCZ

Za prvého predsedu občianskeho  združenia  TUSK je ustanovený
Rudolf Nemec, Podzáhradná  76,  821  06  Bratislava

Členstvo v občianskom združení

1)  Členstvo v občianskom združení je dobrovoľné.
2)  Členom občianskeho združenia sa môže stať každý, kto súhlasí s cieľmi jeho činnosti a stanovami občianskeho združenia. Členstvo osoby vzniká na základe písomného rozhodnutia správnej rady. Členstvo v občianskom združení môže . byť  podmienené úhradou členských príspevkov, a to spôsobom a vo výške určenými správnou radou.
Členský príspevok sa stanovuje na 30€ štvrťročne pre dospelého člena a 10€ štvrťročne pre nezaopatreného člena rodiny do veku 25 rokov
3)  Členmi občianskeho združenia môžu byť aj právnické osoby.
4)  Prvými členmi občianskeho združenia sú členovia pripravného výboru občianskeho združenia.

Posledná úprava Nedeľa, 15 Január 2017 15:41
Čítať celý článok...
 
Sme v 1.čísle Biskupických novín
TUSK - Aktuality
Napísal ferar   
Posledná úprava Štvrtok, 05 Január 2017 10:07
 
Účast roka 2016
TUSK - Aktuality
Napísal ferar   

Definitívne sme uzavreli rok 2016. Posledným, silvestrovským futbalom je koniec štatistiky minulého roka.

Naša účačasť:

Posledná úprava Streda, 04 Január 2017 15:02
Čítať celý článok...